Max 3D Pro thứ 7 ngày 17/12/2022

Kết quả kỳ #197 ngày 17-12-2022
ĐB 057 285
G.1 362 740 102 170
G.2 924 343 126 772 512 126
G.3 034 533 132 680 117 632 855 312

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro