TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 18/05/2024 - 18/06/2024

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.28% 1 lượt
02
5.13% 4 lượt
03
2.56% 2 lượt
04
5.13% 4 lượt
05
2.56% 2 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
1.28% 1 lượt
08
2.56% 2 lượt
09
1.28% 1 lượt
10
2.56% 2 lượt
11
2.56% 2 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
2.56% 2 lượt
14
2.56% 2 lượt
15
3.85% 3 lượt
16
1.28% 1 lượt
17
2.56% 2 lượt
18
1.28% 1 lượt
19
3.85% 3 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
1.28% 1 lượt
22
1.28% 1 lượt
23
3.85% 3 lượt
24
2.56% 2 lượt
25
8.97% 7 lượt
26
2.56% 2 lượt
27
3.85% 3 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
1.28% 1 lượt
31
1.28% 1 lượt
32
1.28% 1 lượt
33
1.28% 1 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
2.56% 2 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
3.85% 3 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
3.85% 3 lượt
40
2.56% 2 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
1.28% 1 lượt
43
1.28% 1 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
2.56% 2 lượt