Max 3D Pro thứ 3 ngày 20/12/2022

Kết quả kỳ #198 ngày 20-12-2022
ĐB 466 389
G.1 452 486 791 464
G.2 392 284 751 133 230 498
G.3 963 197 425 550 488 008 143 153

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro