Max 3D Pro thứ 5 ngày 15/12/2022

Kết quả kỳ #196 ngày 15-12-2022
ĐB 209 272
G.1 383 302 839 194
G.2 446 325 454 332 119 896
G.3 719 615 182 652 807 384 999 237

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro